آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 1,073
موضوعات: 210
کاربران: 892
ارسال‌ها در هر روز: 0.68
موضوع‌ها در هر روز: 0.13
کاربران در هر روز: 0.56
میانگین ارسال‌های هر کاربر 1.2
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 0.24
پاسخ‌های هر موضوع: 4.11
عمومی
جدیدترین اعضا: cimegir534
اعضایی که ارسال داشته اند: 17.94%
برترین ارسال کننده امروز: amintavakoli (1 ارسال)
محبوب ترین انجمن: ماژول های ویتایگر فارسی 6 (283 ارسال, 44 موضوع)
برترین معرف: administrator (5 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
تاریخ شمسی (29 پاسخ)
نصب PDF ساز (20 پاسخ)
دانلود رایگان ویتایگر ۷ شمسی نسخه آلفا (19 پاسخ)
چند ماژول رایگان و کاربردی برای ویتایگر فارسی (17 پاسخ)
دانلود ماژول های رایگان ویتایگر 7 (16 پاسخ)
خطای Invalid username or password. پس از نصب (15 پاسخ)
اتصال vtiger 6.4 به سرور تلفنی Elastix 2.5 (15 پاسخ)
ترجمه گروهی ویتایگر 7.1 (14 پاسخ)
error در نصب اولیه xamp (14 پاسخ)
نصب PDF ساز (38,538 بازدید)
خطای Invalid username or password. پس از نصب (22,719 بازدید)
نسخه بتا ویتایگر شمسی 6.5.2 (20,777 بازدید)
تقویم جلالی+ ارتباط با الستیکس+ورک فالو ایمیل + پرداخت هزینه (20,282 بازدید)
چند ماژول رایگان و کاربردی برای ویتایگر فارسی (16,334 بازدید)
اتصال vtiger 6.4 به سرور تلفنی Elastix 2.5 (15,456 بازدید)
اختلال در نصب (14,343 بازدید)
دانلود رایگان ویتایگر ۷ شمسی نسخه آلفا (12,460 بازدید)
ترجمه فایل های زبان ویتایگر فارسی 7 - نسخه 1 (12,228 بازدید)